User agent %
Mozilla/5.0 70.20
bingbot/2.0 17.43
CCBot/2.0 7.19
Mozilla/4.0 1.54
MSIE 6.0 0.56
DotBot/1.1 0.44
spbot/4.3.0 0.34
YandexBot/3.0 0.28
MSIE 8.0 0.25
SemrushBot/0.98~bl 0.24
Others 1.53