User agent %
Mozilla/5.0 71.88
bingbot/2.0 16.96
CCBot/2.0 5.77
Mozilla/4.0 1.59
MSIE 6.0 0.58
DotBot/1.1 0.45
spbot/4.3.0 0.37
YandexBot/3.0 0.28
MSIE 8.0 0.27
SemrushBot/0.98~bl 0.27
Others 1.57

此页的英文版本:EventStats/UserAgents